Strategiplan for 2020 og 2021

Herunder er dele af vores strategiplan for 2020 og 2021.*
Det er ikke en udviklingsplan for Virklund, men en plan og et værktøj for lokalrådets arbejde.

1. Aktualisering af lokalrådet.

Nøgleord: Kendskab, formidling, hjemmeside og SoMe. 


2. Borgermøder (eller evt. andre fora; Facebook, mail, telefon).

Dialog, ønsker, issues, feedback etc. fra og med borgerne i Virklund.


3. Kontakt til Liga Syd og de andre lokalråd.

Vidensdeling, sparring & samarbejde – synergi.


4. Opretholde lokale samarbejder:

Virklund Boldklub.

Virklund Fritidscenter.

Virklund Skole.

Virklund Kirke.

Virklund Plejecenter.

Foreningen for Thorsø.

Menighedsrådet.

Etablere kontakt til børnehaver og dagplejere.

Udviklingsgruppen Virklund.


5. Udvikling af Virklund:

Infrastrukturelle udfordringer: Eks.: 1) Krydset ved Horsensvej, Virklundvej OG Gunilshøjvej ( første prioritet er de bløde trafikanter). 2) Trafikale udfordringer fra syd (knudepunkt).

Stiforbindelser: Ex: Belysning på Myrehusbakken og lys på Horsensvej for at tilsikre sikker forbindelse fra Marienlyst til skolen, hallen mm.

Sikre skoleveje og stier.

Tilsikre tilgang til indkøb for alle.

Virklund Øst; Definere og udvikle. Sikre forbindelse og samhørighed.

Etablering af bedre tilgang til den kommunale tandpleje fra skolen. Og bedre tilgang fra SFO / Skole til boldbanerne og lege-/idrætsparken.


*Ønskes en uddybelse af disse punkter, eller har du input og ideer, så kontakt lokalrådet.