Strategiplan for 2020 og 2021

Herunder er dele af vores strategiplan for 2020 og 2021.*
Det er ikke en udviklingsplan for Virklund, men en plan og et værktøj for lokalrådets arbejde.

1. Aktualisering af lokalrådet.

Nøgleord: Kendskab, formidling, hjemmeside og SoMe.


2. Borgermøder eller evt. andre fora; Facebook, mail, tlf.

Dialog, input, issues, feedback etc. fra og med borgerne i Virklund.


3. Kontakt til Liga Syd og de andre lokalråd.

Vidensdeling, sparring & samarbejde – synergi.


4. Opretholde lokale samarbejder og dialoger på tværs:

Virklund Boldklub.

Virklund Fritidscenter.

Virklund Skole og skolebestyrelse.

Virklund Kirke.

Virklund Ældrecenter.

Foreningen for Thorsø.

Menighedsrådet.

Etablere kontakt til børnehaver og dagplejere.

Brugergruppen Virklund.


5. Udvikling af Virklund – opfordre til, og arbejde for, helhedsplan.

Eksempler på delelementer:

Infrastrukturelle udfordringer: Eks.: 1) Krydset ved Horsensvej, Virklundvej OG Gunilshøjvej ( første prioritet er de bløde trafikanter). 2) Trafikale udfordringer fra syd (knudepunkt). 3) Stier, tunneller og tilgange for alle (samhørighed).

Belysning Myrhusbakken samt lys på cykelsti på Horsensvej for at tilsikre sikker forbindelse til og fra Marienlyst.

Sikre skoleveje og stier.

Tilsikre tilgang til indkøb for alle.

Virklund Øst. Eks.: Sikre forbindelse og samhørighed.

Byforskønnelse.

Etablering af bedre tilgang til den kommunale tandpleje fra skolen. Og bedre tilgang fra SFO / Skole til boldbanerne og lege-/idrætsparken.

 

*Ønskes en uddybelse af disse punkter, eller har du input og ideer, så kontakt lokalrådet.