Strategiplan for 2018 og 2019

Herunder er dele af vores strategiplan for 2018 og 19, som er fremlagt for nærdemokratiudvalget i oktober 2018.
Det er udpluk og delelementer. Det er ikke en udviklingsplan for Virklund, men en plan og et værktøj for lokalrådets arbejde.

1. Branding af lokalrådet

Hvem er vi, hvad kan vi og hvad er et lokalråd. Herunder hjemmeside, strategi for formidling (ex breve fra kommunen, lokalplaner, stem Silkeborg mm) etc.


2. Borgermøder

Indhold; Præsentation af lokalråd (evt. byplansansvarlige og nærdemokratiudvalget). Dialog, ønsker, issues etc. fra og med borgerne.


3. Lokale samarbejder

Etablering af kontakt og samarbejde med Boldklub.

Etablering af kontakt og samarbejde med Virklund Fritidscenter.

Etablering af kontakt og samarbejde med Virklund Skole.

Etablering af kontakt og samarbejde med Virklund Kirke.

Etablering af kontakt til Virklund ældrecenter.

Etablering af kontakt til Foreningen for Thorsø.

Etablering af kontakt til menighedsrådet.

Etablering af kontakt til andre Lokalråd. Vidensdeling, sparring & samarbejde.


4. Udvikling af Virklund*

Krydset ved Horsensvej, Virklundvej OG Gunilshøjvej (1. prioritet er de bløde trafikanter og højresvingsbane).

Sikre skoleveje og stier.

”Bytorv” ved hallen og parkering ved hallen.

Belysning på Myrehusbakken (evt. i forlængelse af Østre Søbad projektet).

Etablering af bedre tilgang til den kommunale tandpleje fra skolen.

*Ønskes en uddybelse af disse punkter, så kontakt lokalrådet.