Stem Silkeborg

Virklund Lokalråd forholder sig ikke til parti politik.

Vi arbejder for dialog, synergi og fællesskab på tværs - både i Virklund, men også i resten af Silkeborg.

Politiske beslutninger handler ikke udelukkende om partipolitik. De handler også om repræsentation fra lokalområderne.

Derfor opfordrer vi, i Virklund Lokalråd, til at støtte op om Stem Silkeborg.

Vi har brug for lokale, personlige stemmer for at styrke Silkeborg og omegnens indflydelse i Folketinget.

Se meget mere om Stem Silkeborg på deres facebook side i dette link.