Referater, dagsordner, borgermøder og tidspunkt for næste møde

Ønsker du dato eller dagsorden for næste lokalrådsmøde, en dato for næste eventuelle borgermøde eller tidligere referater tilsendt, kontakt da lokalrådet.

Lokalrådet holder jævnligt møder med nærdemokratiudvalget, Liga Syd, andre lokalråd, kommunale afdelinger i Silkeborg kommune, foreninger i Virklund mfl. Har du ideer eller andet relevant info du ønsker dialog omkring, så kontakt os endelig.

Vi har deltaget og deltager af og til også i andre borgermøder i kommunen. Her er der ligeledes mulighed for at indgå dialog om emner, der måtte have interesse. Kontakt os endelig såfremt du ønsker at høre hvor vi deltager næste gang. Alternativt kan man altid indsende ideer og kommentarer via mail. Kontaktoplysninger findes under menupunktet Kontakt.

2022

Lokalrådsmøde 10. februar