Referater, dagsordner, borgermøder og tidspunkt for næste møde

Referater for lokalrådets tidligere møder vil blive vist på denne side hurtigst muligt. Linket er under opbygning.

Ønsker du i mellemtiden dato for næste møde, en dagsorden eller tidligere referater tilsendt, kontakt da Luis da Silva Martins på tlf.: 20602290 eller mail: luis@gunilslund.dk

Diverse offentlige aktiviteter i Virklund udover interne møder:

Tirsdag d. 12/3 blev der afholdt borgermøde i Virklund Fritidscenter. Se evt. nedenstående link for yderligere info udsendt før mødet.

https://silkeborg.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Aktuelle-hoeringer/Detailhandel-Virklund

Lørdag d. 16/3 blev der afholdt Social Walk kl. 10-11.30. Startende ved Virklund Fritidscenter.

Herudover har lokalrådet jævnligt møder med nærdemokratiudvalget, Liga Syd, andre lokalråd, kommunale afdelinger i Silkeborg kommune, foreninger i Virklund mfl. Har du ideer eller andet relevant info du ønsker dialog omkring, så kontakt os endelig.