SILKEBORG SYD VIL HAVE EN STÆRKERE STEMME I BYRÅDET

Der er 2-3 ekstra mandater i byrådsvalget, hvis vi samarbejder i Silkeborg Syd, mener borgernetværket LigaSyd

Da kommunerne blev slået sammen i 2007, blev det forudsagt, at det folkelige ejerskab og nærdemokratiet ville lide skade. Og sådan gik det!

Them, Gjern, Kjellerup og Silkeborg kunne i 2001 - deres sidste selvstændige byrådsvalg - mønstre 244 kandidater. Ved storkommune-valget i 2017 var det tal faldet til 110 kandidater.

Værre er det gået her i den gl. Them kommune: Fra 41 kandidater i 2001 til kun 11 i 2017!

NEDADGÅENDE SPIRAL ER STOPPET

Nu er den spiral stoppet! Her knap fire uger før fristen for opstilling af kandidater har 12 lokalt bosiddende personer meldt deres kandidatur på 7 partilister. Det er både én kandidat og ét parti mere end ved sidste valg.

Helt galt gik det da heller ikke i 2017. Trods kun 11 kandidater fra Silkeborg Syd (dækker lokalråds-områderne Virklund, Them-Salten, Gjessø og Skovlandet (Bryrup skoledistrikt) udløste valget tre mandater til byrådet. Yderligere kunne fire indtage suppleantpladser, og alle fire har gjort tjeneste i byrådet i indeværende periode.

TROR PÅ ET BEDRE 2021-RESULTAT

Derfor regner LigaSyd med, at en større lokal stemmetilslutning vil kunne øge repræsentationen efter byrådsvalget den 16. november. Borgernetværket gennemfører derfor fire valgdebatter i september og oktober med det formål at øge kendskabet til de enkelte kandidater i tilpas god tid inden valget.

-Valgmøder har traditionelt været noget, som er afholdt lige op til et valg. Det giver selvsagt ikke vælgerne ordentlig tid til at lære de lokale kandidater at kende! Vi tror, at en TIDLIGERE og en TYDELIGERE præsentation vil motivere flere til at stemme LOKALT og PERSONLIGT, lyder vurderingen fra LigaSyd.

Borgernetværket tager udgangspunkt i stemmefordelingen i 2017. Her blev 4.200 lokale stemmer brugt alle andre steder end lokalt. Desuden retter kampagnen sig mod de næsten 2.000 vælgere i Silkeborg Syd, som IKKE stemte sidst! -Det er lokale vælgere i et antal som alene vil kunne ombytte suppleantpladser til faste mandater i byrådet, mener LigaSyd, der videre fremhæver, at de lokale kandidater selv høstede ⅓ af deres samlede stemmetandel ved valgurnerne uden for Silkeborg Syd.

FOKUS PÅ LOKALE KANDIDATER

Tre af de fire valgaftener er eksklusivt forbeholdt de lokale kandidater i debatpanelet. Tirsdag den 14. september, den første af de fire debatter, præsenteres de 12 lokale kandidater og deres kommunalpolitiske standpunkter på Toftebjerg Medborgerhus kl. 19.

Dernæst følger tirsdag den 28. september og mandag den 11. oktober, hvor kandidaterne bliver bedt om at finde muligheder/løsninger på specifikke lokalpolitiske forhold.

Hvorimod debatrundens sidste møde, tirsdag den 26. oktober! vil forme sig som valgkampens (formentligt) første borgmester-runde med partiernes spidskandidater i panelet!

For alle fire møder gælder det, at ALLE er velkomne - naturligvis også andre byrådskandidater - til at bidrage med spørgsmål fra salen..
Alle fire møder afvikles på Toftebjerg Medborghus med start kl. 19.

Virklund Lokalråd opfordrer til at man bakker op om initiativet og møder op til vælgermøderne.