Hvem er vi og hvad er et lokalråd

I Silkeborg Kommune er der oprettet en række lokalråd, der varetager lokalområdernes interesser.
Der er 28 lokalråd i Silkeborg Kommune.

Hvad er et lokalråd:

Et lokalråd er en privat forening, der arbejder for at fremme lokalområdets interesser. Lokalrådet er lokalområdets talerør ind i kommunen. Det er frivillige, som føler de gerne vil yde en indsats for at gøre en forskel for lokalområdet.

Vores formål:

 • at fungere som talerør for Virklund by i forhold til Silkeborg Kommune
 • at sikre Virklund opmærksomhed i forbindelse med Silkeborg Kommunes budgetlægninger
 • at arbejde for at bevare det lokale samfund og sammenholdet i Virklund
 • at forskønne byen
 • at arbejde for en tilstrækkelig halkapacitet for idrætslivet samt for et forsamlingshus til glæde for alle beboere
 • at arbejde for en sikker afvikling af trafikken i Virklund
 • at sikre alle Virklunds borgere har adgang til Thorsø
 • at bidrage til fælles dialog i Virklund
 • at bidrage til fælles dialog i Silkeborg

Medlemmer af Virklund Lokalråd:

 • Thomas Kyø-Brandt
 • Anders Kaysen
 • Otto Klitgaard 
 • Dorthe Jensen
 • Luis da Silva Martins