Hvem er vi og hvad er et lokalråd

I Silkeborg Kommune er der oprettet en række lokalråd, der varetager lokalområdernes interesser.
Der er 28 lokalråd i Silkeborg Kommune.

Hvad er et lokalråd:

Et lokalråd er en privat forening, der arbejder for at fremme lokalområdets interesser. Lokalrådet er lokalområdets talerør ind i kommunen. Det er frivillige, som føler de gerne vil yde en indsats for at gøre en forskel for lokalområdet.

Vores formål:

at fungere som talerør for Virklund by i forhold til Silkeborg Kommune

at sikre Virklund opmærksomhed i forbindelse med Silkeborg Kommunes budgetlægninger

at arbejde for at bevare det lokale samfund og sammenholdet i Virklund

at forskønne byen

at arbejde for en tilstrækkelig halkapacitet for idrætslivet samt for et forsamlingshus til glæde for alle beboere

at arbejde for en sikker afvikling af trafikken i Virklund

at sikre alle Virklunds borgere har adgang til Thorsø

at bidrage til fælles dialog i Virklund

at bidrage til fælles dialog i Silkeborg

Medlemmer af Virklund Lokalråd:

Luis da Silva Martins. Formand & repræsentant for Virklund Fritidscenter samt Virklund Byfest.

Lars Vigh. Næstformand.

Otto Klitgaard. Kasserer.

Anders Kaysen. Medlem & repræsentant for Virklund menighedsråd.

Dorthe Jensen. Medlem.