Foreninger og institutioner i Virklund

I Virklund dyrker vi fællesskabet. Vi går i fælles dialog og rækker ud til alle interessenter, så vi sammen kan løfte i flok. Derfor har vi på tværs af foreninger og institutioner åbnet op for et fællesskab, så vi kan hjælpe og informere hinanden om relevante emner og ideer. Det skaber synergi og fællesskab på tværs.
Herunder har vi, i vilkårlig rækkefølge, listet foreninger og institutioner fra Virklund op.
Besøg dem, støt dem og følg med i deres virke.

Virklund Boldklub: www.virklundboldklub.dk

Virklund Fritidscenter: www.virklundfritidscenter.dk

Virklund Kirke: www.virklundkirke.dk

Virklund kalender: www.detskerivirklund.dk

Virklund Byfest: www.virklundbyfest.dk

Virklund Skole: https://virklund.aula.dk/

Foreningen til genopretning af Thorsø: https://www.facebook.com/groups/240765006407813/

Virklund Vandværk: www.virklundvand.dk 

KFUM spejderne Virklund: http://silkeborggruppe.dk/afdelinger/virklund.html 

Troldehøjen daginstitution: https://virklund-sydbyen.silkeborg.dk/Kontakt/Troldehojen

Virklund børnehave: https://virklund-sydbyen.silkeborg.dk/Kontakt/Virklund-Bornehave

Dagplejere i Virklund: https://silkeborg.dk/Kommunen/Institutioner/Dagplejere eller https://silkeborg.dk/~/media/Borger/Boern-Skole-og-Familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Dagtilbud/Privat-pasning/Private-brnepassere---august-2018.pdf?la=da

Virklund Plejecenter: https://plejecentre.silkeborg.dk/Plejecentre/Plejecentre-for-mentalt-friske-borgere/Virklund

Paradislejren og Nøjkærhus: https://paradislejren.dk/  og https://virklund.silkeborggruppe.dk/

Kender du til flere eller andre, som du synes skal nævnes på denne side, så kontakt os gerne.

I samme åndedrag vil vi gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på vores lokale mediehus, som er med til at sikre oplysning, dialog på tværs og støtte til nærdemokratiet. Se evt. mere om Den Lokale Avis, Ekstra Posten og Midtjyllands Avis på: http://mediehuset-midtjyllandsavis.dk/produkter/ugeaviser