Aktuelt

Virklund lokalråd forsøger at være så dynamisk og omstillingsparat som muligt. Samtidig forankrer vi vores arbejde i og udfra strategiplanen og tesen om at fremme Virklund.

Strategiplanen kan findes i menuen.

Sideløbende med strategiplanen arbejder lokalrådet på mange skiftende aktiviteter. Såfremt du ønsker indsigt i lokalrådets aktuelle arbejde, så kontakt os endelig.

Har du ideer, inputs eller kommentarer til Virklunds fremme eller lokalrådets arbejde, så kontakt os endelig.